1. TP.Hà Nội
  2. TP.Hồ Chí Minh
  3. Các Tỉnh Khác
  4. Đại lý mã thẻ
  5. Đại lý Topup

Đại lý phân phối mã thẻ

STT Tên Công ty Điện thoại Website
1 Công ty PAYNET 1900545465 http://www.paynet.vn
2 Công ty MX Net (04) 35746191,
(08) 39973941
http://www.mxnet.com.vn
3 Công ty VIETPAY

1900555532
04. 377 377 20
Mua ngay trên WWW.VPIN.VN
4 Công ty EPAY (04) 39335133,
(08) 38277799
http://www.vnptepay.com.vn
5 Công ty VINAPAY 1900545408 http://www.vcash.com.vn
6 Công ty EKIM (04) 3566 6816 http://www.gamecardsvn.com