Hướng dẫn >>Đăng ký tài khoản ongate

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ONGATE

Bước 1: Chọn nút Tài khoản trên thanh Menu và chọn nút Đăng ký như hình vẽ:.


Bước 2: Nhập tên tài khoản muốn đăng ký vào phần tên đăng nhập và chọn nút Kiểm tra. Sau đó nhập các thông tin tài khoản và chọn nút Tạo tài khoản:


Bước 3: Bạn chọn nút Bổ sung để cập nhập thông tin của tài khoản . Nếu tài khoản của bạn không bổ sung thông tin, hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản sau 10 ngày.

Bước 4: Điền các thông tin liên quan đến tài khoản mà bàn đăng ký và ấn nút xác nhận. Sau đó ấn vào link Câu hỏi bảo mật để điền câu hỏi và câu trả lời bí mật của bạn ( để bảo vệ tài khoản của bản cần phải bổ sung câu hỏi bảo mật ).

Bước 5: Điền câu hỏi bí mật, câu trả lời bí mật để cập nhật thông tin tài khoản. Nhập mật khẩu cấp 2 đã đăng ký, nhập mã kiểm tra và chọn nút Xác nhận