Hướng dẫn >> Nạp silk cho game con đường tơ lụa

NẠP SILK CHO GAME CON ĐƯỜNG TƠ LỤA

Có 2 cách :

 

  1. Nạp Silk từ số dư Oncash
  2. Nạp Silk từ số dư tài khoản Ecash


NẠP SILK TỪ SỐ DƯ ONCASH


Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang WWW.ONGATE.VN.

Bước 2: Chọn nút ĐỔI ONCASH trên thanh Menu và chọn hình Nạp Silk:


Bước 3: Chọn Oncash ở phần Nạp Silk từ số dư và chọn Silk muốn nạp cho tài khoản game Con đường tơ lụa:

Bước 4: Chọn nút Xác nhận để nạp Silk cho game Con đường tơ lụa

 

NẠP SILK TỪ SỐ DƯ TÀI KHOẢN ECASH

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang WWW.ONGATE.VN.


Bước 2: Chọn nút ĐỔI ONCASH trên thanh Menu và chọn hình Nạp Silk:

 

Bước 3: Chọn Oncash ở phần Nạp Silk từ số dư và chọn Silk muốn nạp cho tài khoản game Con đường tơ lụa. Nhập tên tài khoản Ecash và mật khẩu cấp 2 của tài khoản Ecash:

 

Bước 4: Chọn nút Xác nhận để nạp Silk cho game Con đường tơ lụa.