Hướng dẫn >> Chuyển ONCASH sang VÍ ĐIỆN TỬ MeGapayment

CÁC BƯỚC CHUYỂN ONCASH SANG VÍ ĐIỆN TỬ MEGAPAYMENT TRÊN ONGATE

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản của bạn trên trang Ongate ( WWW.ONGATE.VN ) . Tiếp đó chọn nút Đổi Oncash ở Menu phía trên.

Bước 2: Chọn nút Ví MegaPayment.

 

Bước 3: Chọn  gói Oncash muốn chuyển sang ví MegaPayment ở phần Gói tiền ảo và nhập tên tài khoản ví MegaPayment muốn chuyển đổi ở phần Tài khoản nhận

.

 

Bước 4: Chọn nút Xác Nhận.

Xin lưu ý: Số dư tài khoản chính mới có thể thực hiện được dịch vụ chuyển Oncash sang ví MegaPayment.