Hướng dẫn >> Hệ thống mua thẻ

HỆ THỐNG MUA THẺ BẰNG VÍ MOMO

Khách hàng có thể mua thẻ Oncash trực tiếp khi đăng ký sử dụng dịch vụ Ví Momo.

- B1: Sử dụng phần mềm Momo trên điện thoại hoặc truy cập trực tiếp vào website momo

not found

- B2: Đăng nhập tài khoản vào hệ thống

not found

- B3: Sau khi đăng nhập chọn phần Dịch vụ & Tiện ích, Nạp Game

not found

- B4: Chọn Nhà phát hành VDC – Oncash, điền tên tài khoản Ongate, Ongame cần nạp chọn mệnh giá và nạp tiền.

not found