Hướng dẫn >> Hệ thống mua thẻ

HỆ THỐNG MUA THẺ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CYBERPAY - GARENA

Mua thẻ trực tiếp tại tất cả các phòng máy sử dụng hệ thống bán thẻ trực tuyến CyberPay

- B1: Đến các phòng máy hoặc liên hệ với chủ phòng máy sử dụng hệ thống bán thẻ trực tuyến CyberPay.

- B2: Sau khi đăng nhập chọn phần Thẻ Game – Oncash.

not found

- B3: Chọn mệnh giá thẻ và điền số lượng thẻ cần mua.

not found