Hướng dẫn >> Hệ thống mua thẻ

HỆ THỐNG MUA THẺ SỬ DỤNG HỆ THỐNG DAILY.ONGAME.VN

Hệ thống daily.ongame.vn là hệ thống bán thẻ Oncash trực tuyến có mức chiết khấu lên đến 7% do chính công ty Net2e phát hành. Để mua thẻ Oncash trên hệ thống daily.ongame.vn các bạn có thể đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với các chủ phòng máy sử dụng hệ thống daily.ongame.vn:

- B1: đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chủ phòng máy sử dụng hệ thống daily.ongame.vn

not found

- B2: Chọn dịch vụ topup - chọn số lượng Oncash - điền tên tài khoản nhận Oncash - chọn bán Oncash để topup trực tiếp.

not found

- B3: Chọn dịch vụ bán thẻ - chọn mệnh giá thẻ - số lượng thẻ - điền mật khẩu bán hàng để bán mã thẻ.

not found