Hướng dẫn >> Hệ thống mua thẻ

HỆ THỐNG MUA THẺ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÁN THẺ TRỰC TUYẾN ESALE

Mua thẻ Oncash trực tiếp tại tất cả các phòng máy có hệ thống bán thẻ trực tuyến Esale ESALE

not found

- B1: Đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chủ phòng máy có sử dụng Esale
- B2: Đăng nhập – Chọn Bán Hàng – Chọn Bán thẻ game – Loại thẻ Oncash
- B3: Chọn mệnh giá thẻ - số lượng thẻ - mật khẩu bán hàng

not found