Hướng dẫn >> Hệ thống mua thẻ

HỆ THỐNG MUA THẺ SỬ DỤNG HỆ THỐNG GAMECARDS

Mua thẻ Oncash trực tiếp tại tất cả các phòng máy sử dụng hệ thống bán thẻ trực tuyến GamecardsVN

- B1: Đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chủ phòng máy sử dụng hệ thống bán thẻ trực tuyến GamecardsVN

- B2: Sau khi đăng nhập chọn phần Thẻ Game Online – Oncash đa năng VDC Net2E

not found

- B3: Chọn Mua trong phần hiển thị chi tiết thẻ

not found

- B4: Chọn số lượng thẻ Oncash và thanh toán

not found