Hướng dẫn >> Hệ thống mua thẻ

HỆ THỐNG MUA THẺ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÁN THẺ TRỰC TUYẾN GATE

Mua thẻ Oncash trực tiếp tại tất cả các phòng máy sử dụng hệ thống bán thẻ trực tuyến Đại lý GATE

- B1: Đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chủ phòng máy sử dụng Đại lý GATE
- B2: Chọn phần Mua mã thẻ cào – Thẻ Game Online – Thẻ Ongame
- B3: Chọn mệnh giá thẻ - số lượng thẻ cần bán - hình thức in

not found