Hướng dẫn >> Hệ thống mua thẻ

HỆ THỐNG MUA THẺ PM CÓ SỬ DỤNG MEGA CARD

Mua thẻ Oncash trực tiếp tại các phòng Game, đại lý Sim thẻ điện thoại sử dụng hệ thống bán thẻ trực tuyến MEGA CARD

- B1: Đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chủ phòng Game sử dụng hệ thống MEGA CARD
- B2: Chọn phần Nạp tiền – Nạp game

not found

- B3: Chọn game Oncash và nạp thẻ

not found