Hướng dẫn >> Hệ thống mua thẻ

HỆ THỐNG MUA THẺ PM CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÁN THẺ TRỰC TUYẾN VTC

Mua thẻ Oncash trực tiếp tại tất cả các phòng máy sử dụng hệ thống bán thẻ trực tuyến VTC 365

- B1: Đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chủ phòng máy sử dụng hệ thống bán thẻ trực tuyến VTC 365
- B2: Sau khi đăng nhập chọn phần Game Online – chọn bán mã thẻ Oncash hoặc nạp Oncash trực tiếp vào tài khoản.

not found

- Phần Mã thẻ Oncash: Khách hàng chọn mệnh giá rồi chọn số lượng thẻ cần bán

not found

- Phần Nạp Oncash: Khách hàng nhập tài khoản cần nạp Oncash rồi chọn mệnh giá thẻ cần nạp

not found